Klienci, którzy podpisali aneksy do umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym obniżające opłatę likwidacyjną mogą skutecznie dochodzić pozostałej części swoich oszczędności.

W toku postępowań ubezpieczyciel (Generali TU Życie S.A.) stał na stanowisku, że zawarte przez naszych Klientów aneksy zmieniające wysokość opłaty od wykupu modyfikowało pierwotne postanowienia wzorca umownego powszechnie już uznawane za niedozwolone i tym samym kontroli pod katem legalności podlegać powinno zmodyfikowane (a nie w pierwotnej treści) postanowienie. Jednocześnie tak zmodyfikowane postanowienie według poglądu ubezpieczyciela nie miało naruszać dobrych obyczajów, z uwagi na fakt rzekomej akceptacji jej wysokości przez Prezesa UOKiK.

Prezentowana przez Kancelarię argumentacja sprowadzała się do twierdzenia, że wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji zobowiązującej nie może być rozumiane jako przyzwolenie Prezesa Urzędu na zastąpienie skutków dotychczasowych praktyk skutkami wynikającymi z Decyzji. Takie stanowisko wielokrotnie wyraził w tych sprawach sam Prezes UOKiK. Wsparciem tego sposobu rozumienia aneksu było niedawna uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 roku wydanej w sprawie o sygn. III CZP 29/17. W swoim orzeczeniu odniósł się do możliwości sanowania nieskutecznego postanowienia wskazując, że wymaga ono wyraźnej, wyartykułowanej woli „uzdrowienia” przez konsumenta takiego nieskutecznego postanowienia. Aneksy zawierane przez konsumentów w sprawach uefkowych, takiej woli konsumenta nie artykułowały.

Sukcesy procesowe naszych Klientów cieszą tym bardziej, że sądy nie zajmują w sprawach skutków aneksów, jednoznacznego stanowiska.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, sygn. I C 607/18 – wyrok prawomocny.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, sygn. I C 5619/16

– wyrok prawomocny

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt