W dniu 8 stycznia 2018 roku Prezes UOKIK wydał istotny pogląd w sprawie grupowych ubezpieczeń inwestycyjnych TU na Życie Europa S.A.

W wydanym przez siebie poglądzie Prezes UOKIK potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie tzw. opłat likwidacyjnych. Co jednak ważniejsze dla Klientów TU na Życie Europa S.A. w swoim stanowisku uznał oświadczenia złożone w deklaracjach przystąpienia do umów ubezpieczenia za nieważne.

Prezes wskazał, że zgodnie z art. 829 kodeksu cywilnego obowiązkowym elementem oświadczenia ubezpieczonego o woli skorzystania przez niego z zastrzeżonej na jego rzecz ochrony przewidzianej w umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek jest wskazanie wysokości sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, która zostanie wypłacona w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego tj. np. śmierci ubezpieczonego. W przypadku umów Europy zawieranych za zazwyczaj za pośrednictwem Open Finance S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. konkretnej sumy firma podała wzory do obliczenia powiązane z wartością jednostek uczestnictwa w funduszu lub wartością rachunku w dniu umorzenia. Taki sposób przedstawienia sumy ubezpieczeniowej nie spełnia zaś wymogu określoności.

Wskazany przez UOKIK argument, jest jednym z głównych obok sprzeczności z naturą stosunku zobowiązaniowego w ogóle argumentów podnoszonych przez naszą kancelarię w sprawach ubezpieczonych.

Co istotne, w przypadku większości ubezpieczonych, którzy zawierali umowy ubezpieczenia grupowego w TU na Życie Europa S.A. oraz Open Life TU na Życie S.A. jedyną droga to uzyskania zwrotu całości zainwestowanej kwoty jest ustalenie że nieważna jest umowa ubezpieczenia. W ich wypadku bowiem uzyskanie zwrotu opłat likwidacyjnej czy opłaty administracyjnej pozwala na eliminacje wyłącznie części straty.

Aby zapoznać się z treścią poglądu kliknij TUTAJ.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt