Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli wyrokiem z dnia 31 października 2017 uwzględnił powództwo naszego Klienta w sprawie o zapłatę potrąconej wcześniej przez Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. opłaty likwidacyjnej.

W orzeczeniu tym, sąd stanął na stanowisku, że postanowienie określające wysokość opłaty likwidacyjnej stanowi niedozwolone postanowienie umowne.

Sprawa dotyczyła produktów Axy przewidujących wypłatę premii przy zawarciu umowy (określona kwota doliczana do rachunku przy zawarciu umowy) Sąd stanął na stanowisku że wobec braku uregulowania we wzorcu umownym zasad zwrotu premii w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, nie ma podstaw do przyjęcia, że ta wcześniej przyznana gratyfikacja powinna być ubezpieczycielowi, w związku z rozwiązaniem umowy zwrócona.

Sygn. I C 122/17

Wyrok jest prawomocny

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt