Z przyjemnością informujemy, że wyrokiem z dnia 12 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu uwzględnił w całości powództwo naszej Klientki w sprawie zaniżonej wartości wykupu.

Sprawa dotyczyła konsumentki, która zawarła aneks do umowy, obniżający opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy.

To kolejny już wyrok, w którym sąd stanął na stanowisku, że akceptacja obniżenia opłat (lub podwyższenia wartości wykupu) przez konsumenta w wyniku realizacji porozumienia ubezpieczyciela z Prezesem UOKiK, nie stoi na przeszkodzie skutecznemu dochodzeniu przez niego zwrotu opłat w pozostałym zakresie. Wyrok jest nieprawomocny.

(sygn. akt IC 2043/17)

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt