Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli wyrokiem z dnia 21 czerwca 2017 uwzględnił powództwo naszego Klienta w sprawie o zapłatę potrąconej wcześniej przez Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. opłaty likwidacyjnej.

W wyroku uwzględniającym powództwo, sąd stanął na stanowisku, że postanowienie określające wysokość opłaty likwidacyjnej stanowi niedozwolone postanowienie umowne.

Sygn. I C 158/17

Wyrok jest prawomoc

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt