Roszczenia banków o „wynagrodzenie za korzystanie z kapitału”

W odpowiedzi na roszczenia kredytobiorców banki coraz częściej podnoszą argument, że polskie prawo przewiduje dla konsumentów daleko idące, negatywne skutki unieważnienia umów w postaci powstania po stronie banków roszczenia o zapłatę wynagrodzenia [...]

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – czym jest i czego można się domagać?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) stanowi zabezpieczenie banku w sytuacji, w której osoba wnioskująca o kredyt hipoteczny nie dysponuje wystarczającym wkładem własnym. Co do zasady takie ubezpieczenie jest prawnie dopuszczalne, jednak sądy coraz [...]

Aneks umożliwiający spłatę bezpośrednio w CHF – czy to problem?

W wielu przypadkach banki proponowały kredytobiorcom zmianę zasad spłaty kredytu, czasem już nawet w pierwszych 2 latach obowiązywania umowy, w ten sposób, że te miały następować (a przynajmniej kredytobiorcy mieli w tym zakresie [...]

„Teoria salda” a „teoria dwóch kondykcji” – praktyczne różnice i znaczenie

Podczas lektury uzasadnień wyroków frankowych często spotykamy się ze sformułowaniami „teoria salda” oraz „teoria dwóch kondykcji” – choć same ich nazwy niewiele tłumaczą, dobrze wiedzieć, co tak naprawdę kryje się [...]

Kredyt indeksowany a kredyt denominowany – podstawowe różnice

„Kredyty frankowe” podzielić można na dwie podstawowe kategorie – kredyty indeksowane oraz kredyty denominowane. Czym różnią się te dwa produkty?   *** Kredyt indeksowany do CHF to kredyt udzielony, wypłacany [...]

Postępowanie frankowe krok po kroku

1. Analiza  Działania rozpoczynamy od przygotowania bezpłatnej analizy sprawy, w oparciu o posiadane przez kredytobiorców dokumenty – przy czym na tym etapie najważniejsza jest umowa, regulamin oraz ewentualne aneksy. W [...]