Co to jest odfrankowienie, a co unieważnienie umowy kredytu?

Odfrankowienie to potoczna nazwa ustalenia przez sąd, że z umowy należy usunąć postanowienia niedozwolone odnoszące się do waloryzacji kursem franka szwajcarskiego– czyli przeliczenia umowy  w oparciu o założenie, że to umowa w złotówkach, ale oprocentowana tak jak umowa we frankach. W rezultacie takiego wyroku konsument uzyskuje od razu zwrot określonej kwoty – która stanowi różnicę pomiędzy tym co zapłacił do Banku w okresie kredytowania, a tym co powinien zapłacić przy założeniu, że udzielona mu kwota była oprocentowana tak jak wskazano w umowie, ale nie podlegała ryzyku wzrostu kursu. Dodatkowo sąd powinien ustalić w takim wypadku, że również w przyszłości umowa powinna być wykonywana z pominięciem tych postanowień co wpływa na obniżenie salda zadłużenia. 


W przypadku orzeczenia ustalającego nieważność umowy strony są z kolei zobowiązane do zwrotu sobie tego co sobie w czasie jej trwania świadczyły. W rezultacie kredytobiorcy mogą żądać od Banku wszystkich spłaconych przez siebie rat, a Bank może żądać od kredytobiorców kwoty udzielonego im kapitału (wypłaconej w wyniku uruchomienia kredytu kwoty)

Może Cię zainteresować

Napisz i uzyskaj bezpłatną analizę

Po wysłaniu formularza, otrzymasz od nas wstępną, darmową analizę Twojej sprawy. Przekażemy Ci także informację dotyczącą kosztów postępowania frankowego.

ul. 23 Lutego 11/1A
61-741 Poznań

Witaj, z chęcią odpowiem na każde Twoje pytanie dotyczące kredytu frankowego.

Jacek Szymański, Adwokat

Jeśli chcesz, dodaj skan umowy ( jpg, pdf ).