Z przyjemnością informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie p-ko Deutsche Bank Polska S.A. wydał nakaz zapłaty, w którym nakazał Bankowi zwrócić naszym Klientom ponad 440.000 zł czyli równowartość wszystkich wpłaconych przez nich do tej pory rat, a także zwrócić koszty postępowania.

Co istotne, sprawa została skierowana do postępowania upominawczego, a nakaz zapłaty został wydany przez Sąd z urzędu zgodnie z dyspozycją art. 480­(1) § 1 KPC w związku z art. 499 KPC. Przepisy te uprawniają Sąd do wydania nakazu zapłaty bez wniosku powoda w tym zakresie w przypadku, gdy dochodzone roszczenie ma charakter pieniężny, a fakty uzasadniające roszczenie są udowodnione dołączonymi do pozwu dokumentami i nie budzą wątpliwości

Sprawę prowadzą adwokat Jacek Szymański i radca prawny Aleksandra Stankiewicz

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt

POBIERZ WNIOSEK
O ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Sprawdź działania pomocowe banków w związku z pandemią koronawirusa.
Dowiedz się więcej
close-link