1 kwietnia 2020 r. włoski rząd wydał nowy dekret, na podstawie którego środki zapobiegawcze związane ze stosowaniem kwarantanny, które zostały wprowadzone w marcu 2020, zostały przedłużone do dnia 13 kwietnia 2020 r. Akt prawny reguluje również zasady zwrotu pieniędzy na rzecz klientów włoskich hoteli.

W tym zakresie art. 88 opisanego wyżej dekretu nr 18/2020 przewiduje, że włoskie hotele zobowiązane są zwrócić w całości swoim klientom wpłaconą przez nich kwotę tytułem rezerwacji/opłacenia pobytu, jeżeli z powodu pandemii nie mogą wykorzystać rezerwacji.

Zwrot może nastąpić na dwa różne sposoby:
– zwrot całej wpłaconej kwoty albo
– wydanie kuponu o wartości wpłaconej kwoty, do wykorzystania przez klienta w ciągu jednego roku.

W celu skorzystania z przysługującego klientowi prawa należy złożyć do hotelu wniosek zawierające to żądanie. Wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od dnia wydania dekretu i powinien spełniać pozostałe warunku wskazane w ww. dekrecie.
Należy pamiętać, że pierwotny dekret został wydany 17 marca 2020, jednakże na skutek wprowadzonej nowelizacji, zdaniem wielu prawników, termin 30 dniowy powinien być liczony również od dnia 01 kwietnia 2020 r. Podobnie jak w Polsce, akty prawne wprowadzane we Włoszech w czasie pandemii mają widoczne nieścisłości legislacyjne i powodują wątpliwości interpretacyjne.

Tym samym osoby, które miały zarezerwowany pobyt we Włoszech w okresie od 09 marca 2020 r. (a w Przypadku Lombardii i niektórych prowincji w Veneto, Emilii Romanii i Piemoncie) przynajmniej do 13 kwietnia 2020 r. są uprawnione aby domagać się od hotelu zwrotu uiszczonych opłat.

Natomiast osoby, które dokonały rezerwacji na okres po dniu 13 kwietnia 2020 r. na ten moment nie są uprawnione do domagania się zwrotu. Należy jednak oczekiwać dalszej decyzji włoskiego rządu przedłużającego stosowanie środków związanych z kwarantanną, a w rezultacie również rozszerzającego okres, za który można domagać się zwrotu uiszczonych wpłat.

avv. Diego Baroni
of-counsel w Szymański & Wyjatek Adwokaci
wspólnik w Blasi Baroni Frigo – Avvocati associati

Rights of persons who have made hotel reservations in Italy. New regulations in force from April 1, 2020.

On 1st of April 2020, the Italian government issued a new decree, under which the quarantine measures, established at the beginning of March 2020, are extended to next 13th of April.
This has a relevant impact on the regulation of reimbursements due by Italian hotels to their clients.

On this regard, art. 88 of the decree n. 18/2020 prescribe that hotels shall reimburse the full amount of the sum paid by clients, who cannot enjoy their holiday in Italy because of the current restrictions.

Having said that, paragraph 4 of art. 88, specifies that hotels may refund the price in two different ways:
1) Reimburse the full amount paid sic and simpliciter.
2) In alternative, the hotel may issue a coupon with the amount paid, to be used by the client within 1 year.

On the concrete ways to exercise the right of refund, the client shall notify the reimbursement request to the hotel within 30 from the date of the decree (17.3.2020 postponed to 1.4.2020), in accordance with the instructions set by the decree itself.

Therefore, people whose travel/stay in Italy was planned from 9.3.2020 (4.3.2020 in case of Lombardy and some other provinces of Veneto, Emilia Romagna and Piedmont) to – at least – 13.4.2020, are entitled to request the hotels to fully reimburse the price paid.

Conversely, people having hotel reservations after the 13th of April 2020, are not allowed to get any reimbursement so far. In fact, they should wait for additional government’s decisions extending quarantine’s measure beyond the 13th of April.

avv. Diego Baroni
of-counsel in Szymański & Wyjatek Adwokaci
partner in Blasi Baroni Frigo – Avvocati associati

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt