Jak już wspominaliśmy, przygotowany przez Astaldi plan concordato preventivo uwzględnia blisko 900 polskich wierzycieli. Jednakże, coraz częściej zgłaszają się podmioty, których wierzytelność nie została uwzględniona w całości lub w ogóle w przygotowanym przez włoskiego wykonawcę planie spłaty wierzycieli.

 Sytuacja prawna takich podmiotów nie jest skazana na niepowodzenie. Jednakże, w pierwszej kolejności trzeba ustalić czy wierzytelność ta jest, z punktu widzenia włoskiego prawa upadłościowego, traktowana jako uprzywilejowana czy też nieuprzywilejowana (ta grupa dotyczy przeważającej części polskich wierzycieli) oraz jaka jest data jej powstania tj. czy wierzytelność powstała przed czy po dniu złożenia przez Astaldi wniosku o wszczęcie postępowania concordato preventivo (czyli 28 września 2018 r.).

Jeżeli wierzytelność powstała przed 28 września 2018 r. i nie jest uwzględniona w planie spłaty wierzycieli, należy podjąć określone działania przewidziane przez włoskie prawo upadłościowe. Przykładowo:

Wierzycielowi X przysługuje roszczenia wobec Astaldi wynikające z bezumownego korzystania z nieruchomości za okres od maja do września 2019 r. Astaldi nie uwzględniło X w planie concordato preventivo.

W tej sytuacji, wierzyciel powinien skontaktować się z komisarzem postępowania concordato preventivo w celu zaakceptowania tej wierzytelności. Jest to arbitralna decyzja komisarza, który może również przyznać prawo do głosowania nad planem takiemu wierzycielowi, a w celu uzyskania spłaty wierzytelności nakaże uzyskanie wyroku zasądzającego wierzytelność. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 168 włoskiego prawa upadłościowego podmioty, którym przysługuje wierzytelność powstała przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania concordato preventivo mogą wszcząć postępowanie sądowe, ale nie mogą prowadzić postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

Niezależnie od powyższego, wierzytelności powstałe przed 28 września 2019 r. jako dniem złożenia wniosku o wszczęcie postępowania concordato preventivo powinny zostać objęte proponowaną przez Astaldi spłatą w wysokości 38%. W przypadku wierzycieli, którzy wszczęli już postępowanie sądowe przeciwko Astaldi, które zostanie zakończone przed dniem zakończenia postępowania concordato preventivo, powinno się zwrócić się do komisarza postępowania w celu ich uwzględnienia w planie. Jeżeli natomiast postępowanie sądowe zostanie zakończone już po zakończenia postępowania concordato preventivo, to wówczas o płatność (która zostanie zredukowana zgodnie z założeniami planu) należałoby się zgłosić bezpośrednio do Astaldi.

Należy jednak pamiętać, że spłata wierzycieli w proponowanej przez Astaldi wysokości zależy w dużej mierze od ich uczestnictwa w głosowaniu i przegłosowaniu przyjęcia planu.

Warto wskazać, że wierzytelności powstałe po dniu złożenia przez Astaldi wniosku o wszczęcie postępowania concordato preventivo, podlegają zasadom ogólnym i mogą być dochodzone w normalnym trybie (jednakże wymaga to każdorazowego zweryfikowania takiej wierzytelności, aby uniknąć konsekwencji przewidzianych przez włoskie prawo upadłościowe).

 

 

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt

POBIERZ WNIOSEK
O ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Sprawdź działania pomocowe banków w związku z pandemią koronawirusa.
Dowiedz się więcej
close-link