Wsparcie prawne

SPRAWY PRYWATNE. PRIVATE LAWYER

Wspieramy swoich klientów w sprawach związanych z ich codziennym funkcjonowaniem, zarówno w rodzinnym jak i w zawodowym obszarze życia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, oferując pomoc w dziedzinie:

Spraw karnych i wykroczeniowych.
Aktywnie wspieramy swoich Klientów w postępowaniach przed organami ścigania oraz w przypadku sformułowania aktu oskarżenia, w postępowaniach sądowych.
W obliczu zmiany modelu postępowania karnego i nadania mu kontradyktoryjnego charakteru udział obrońcy, i jego aktywność w postępowaniu nabierają fundamentalnego znaczenia dla losów postępowania karnego.

Spraw rodzinnych
Reprezentujemy Klientów w sprawach rodzinnych, wspierając ich w sprawach o rozwód, separacje czy opiekę nad dziećmi.
Zajmujemy się również zabezpieczeniem ekonomicznego interesu naszych Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego czy też w sprawach o alimenty.

Spraw pracowniczych/ spory na tle kontraktów menedżerskich;
Pomagamy Klientom w sprawach dotyczących stosunku pracy. Przygotowujemy i negocjujemy kontrakty menedżerskie. Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcą. Dochodzimy dla swoich Klientów roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i nadgodzinami. Bronimy interesów klientów korporacyjnych w pracowniczych sporach sądowych.
Prowadzimy bieżącą obsługę spraw pracowniczych, w tym przygotowujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz kontrakty menadżerskie. Redagujemy pod potrzeby Klienta wewnętrzne akty prawa pracy. Prowadzimy doradztwo w zakresie zwolnień grupowych oraz zmiany formy zatrudnienia pracowników. Przygotowujemy spółkę do procesu przejścia przedsiębiorstwa i związanego z tym zmiany pracodawcy.

Spraw spadkowych
Pomagamy naszym Klientom w czynnościach niezbędnych do uregulowania stanu prawnego majątku stanowiącego własność spadkodawcy. Reprezentujemy klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku.

Due diligence nieruchomości:

Mając na uwadze, że przystąpienie do jakiejkolwiek inwestycji związanej z zakupem nieruchomości lub rozpoczęciem inwestycji budowlanej wiąże się z ryzykiem związanym z możliwością pojawienia się roszczeń osób trzecich lub nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, jako Kancelaria zapewniamy specjalistyczną usługę Due diligence w zakresie nieruchomości.
Prowadzimy kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości. Rzetelnie analizujemy stan własnościowy jak i umowy i prawa rzeczowe obciążające nieruchomość.
Weryfikujemy możliwość rozwiązania niekorzystnych umów jak i wskazujemy na możliwości dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniami prawa własności.

Due diligence spółki

Wychodzimy z założenia, że każde przedsięwzięcie związane z nabyciem przynajmniej częściowego prawa własności w spółce wiąże się z koniecznością należytego zbadania jej stanu prawnego.
Rzetelnie analizujemy strukturę własnościową badanych podmiotów, posiadany majątek, strukturę zatrudnienia pracowników oraz zawarte kontrakty, np. handlowe, o dostawę mediów, ubezpieczenia. W przypadku gdy do majątku spółki wchodzą nieruchomości, usługa ta obejmuje również badanie stanu prawnego tych nieruchomości.
Wskazujemy na zagrożenia transakcyjne związane z nabyciem prawa własności badanej spółki, jak również na możliwe źródła roszczeń przysługujących badanemu podmiotowi.

Wsparcie prawne. usługi dodatkowe

Masz sprawę?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt