Jacek SzymańskiAdwokat - Wspólnik

Skontaktuj się bezpośrednio: +48 517 286 654

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym. Prowadził precedensowe postępowania sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym związane z narzucaniem konsumentom skrajnie niekorzystnych warunków w ramach umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W obszarze jego zainteresowań mieszczą się również sprawy karne, odszkodowawcze oraz sprawy związane z naruszaniem dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych. Uczestniczył w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne oraz osób powszechnie znanych.

Zdobywał doświadczenie zarówno w kancelariach adwokackich obsługujących średnie i duże podmioty gospodarcze jak i dedykowanych osobom fizycznym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Uczestnik programu Introduction to English and European Law organizowanego przez University of Cambridge. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Praca dyplomowa pt. „Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem”

Włada biegle językiem angielskim

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt