Jakub KalakPrawnik

Specjalista z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. W sprawach cywilnych skupia się w szczególności na sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa handlowego, prawa pracy, prawa rzeczowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa medycznego oraz prawa własności intelektualnej. Zapewniał obsługę prawną spółkom prawa handlowego oraz opracowywał i nadzorował ich procesy restrukturyzacyjne. Obsługę prawną zapewnia również kancelariom brokerów ubezpieczeniowych. Brał udział w kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, uczestnicząc również w posiedzeniach organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Niemała część jego pracy zawodowej skupia się na praktyce procesowej, w szczególności w sprawach cywilnych oraz administracyjnych.

Dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim w poznańskich kancelariach prawnych i podatkowych, w PZU S.A. oraz w jednej z największych polskich kancelarii brokerów ubezpieczeniowych, udzielając pomocy prawnej przede wszystkim podmiotom gospodarczym oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Niejednokrotnie pomagał też osobom fizycznym. Tak długie i bogate, szczególnie jak na tak młody wiek, doświadczenie zawodowe pozwoliło mu zdobyć kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu, znacznie wykraczające poza zakres jego specjalizacji. Między innymi dzięki takiemu przygotowaniu jest ceniony przez klientów oraz współpracowników za skuteczność i nietypowe podejście do prowadzonych spraw.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, obecnie doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Odbył też roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). Prelegent oraz uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności procedury cywilnej. Autor ponad 20 publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. W pracy naukowej skupia się jednak przede wszystkim na zagadnieniach postępowania dowodowego w sprawach cywilnych, pozasądowych metodach rozwiązywania sporów oraz sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. zabezpieczenia dowodów w postępowaniu cywilnym oraz monografię naukową nt. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Włada biegle językiem angielskim.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt