W dniu 10 sierpnia 2018 roku, Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której przesądził, że roszczenia konsumentów związane ze stosowaniem przez ubezpieczycieli klauzul niedozwolonych przewidujących potrącenie opłaty likwidacyjnej, dystrybucyjnej czy warunkowej, w ubezpieczeniach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przedawniają się z upływem 10 lat.

Uchwała, podjęta na skutek pytania prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego przez Sąd Okręgowy w Warszawie kończy zatem spór dotyczący charakteru roszczeń konsumentów i eliminuje możliwość skutecznego podnoszenia przez ubezpieczycieli zarzutu przedawnienia w przypadku umów rozwiązanych dawniej niż 3 lata przed skierowaniem pozwu lecz w okresie nie dłuższym niż 10 lat od rozwiązania umowy.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z nowelizacją przepisów kodeksu cywilnego, znajdujących zastosowanie dla konsumentów aktualnie rozwiązujących umowy ubezpieczenia, okres przedawnienia będzie wynosił 6 lat od daty rozwiązania umowy.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt