Obsługa podmiotów gospodarczych

Nasza oferta

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na Klienta biznesowego. Wiemy co to znaczy biznes i wiemy jak wykorzystać prawo, aby stworzyć nowe możliwości do jego rozwoju. Nasz zespół doskonale radzi sobie z mnogością przepisów i złożonością regulacji, do których muszą stosować się przedsiębiorcy

Bazujemy na relacjach i zaufaniu. To one są kluczowe dla naszych klientów. Dzięki takiemu podejściu stajemy się partnerami i ważnym elementem rozwoju biznesu.

Prawo gospodarcze

Spółki/fuzje/przejęcia/przekształcenia

Forma prowadzonej działalności często determinuje dalszy rozwój biznesu. Dlatego jako kancelaria aktywnie wspierająca przedsiębiorców, zajmujemy się zagadnieniami prawnymi na wszystkich etapach cyklu życia spółki – od jej zawiązania, przez utrzymanie, po rozwiązanie.
Doradzamy w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej, a każdy krok konsultujemy z doradcą podatkowym. Bierzemy czynny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koordynujemy działanie organów spółki, organizujemy posiedzenia poszczególnych organów, redagujemy i opiniujemy uchwały oraz dokumentację korporacyjną.
Nasz zespół jest zawsze do dyspozycji klienta i dba o jego interesy. Nasze doświadczenie i wiedza pomaga uniknąć zagrożeń związanych z zawieranymi kontaktami i dokonywanymi przedsięwzięciami. Jako partnerzy, bierzemy udział w negocjacjach umów oraz ich tworzeniu pod potrzeby Klienta, co obejmuje również zagraniczne kontrakty handlowe.
Przygotowujemy spółkę do fuzji, przejęcia i przekształcenia. Wychodzimy z założenia, że jedynie zgodnie działający zespół ekspertów jest w stanie zapewnić należyte zabezpieczenie prawne i finansowe przedsięwzięcia. W tym zakresie współpracujemy z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

Prawo gospodarcze

Rynki kapitałowe

Zamiar wprowadzenia swojego przedsiębiorstwa na giełdę jest jedną z kluczowych decyzji dla rozwoju biznesu. Niesie za sobą duże szanse, ale również zagrożenia. Dlatego wspieramy rozwój naszych klientów w zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania w ramach oferty publicznej.
Nasz zespół to doświadczeni prawnicy i osoby z doświadczeniem menedżerskim w biurach maklerskich międzynarodowych instytucji finansowych i firmach przemysłowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie profesjonalnie zaplanować i zrealizować cały proces wprowadzenia spółki na giełdę.
Analizujemy możliwość ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym i przygotowujemy spółkę do tego ważnego przedsięwzięcia. Bierzemy czynny udział w tworzeniu dokumentów informacyjnych wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego jak również reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed tym organem.
Koordynujemy działania z domami maklerskimi i ekspertami ds. rynków kapitałowych, w tym wybranymi Autoryzowanymi Doradcami NewConnect i biegłymi audytorami. Czynnie wspieramy Klienta w zakresie obowiązków informacyjnych.

Prawo gospodarcze

Sprawy transgraniczne

Pomagamy w zakresie roszczeń dochodzonych przed polskimi sądami za równo na rzecz jak i od podmiotów zagranicznych.
Zakres naszych usług obejmuje również zapobieganie konieczności prowadzenia sporów poza granicami Polski. Odpowiednio dostosowujemy umowy oraz bierzemy udział w ich negocjowaniu aby w tym celu zabezpieczyć naszych Klientów.
Prawnicy naszej Kancelarii władają biegle językami angielskim, francuskim i włoskim, co pozwala na bezpośrednią komunikację ze stronami sporów.

Prawo gospodarcze

Restrukturyzacje

Prowadzenie biznesu wiąże się z ryzykiem. Często potrzebne są trudne decyzje, które nierozerwalnie wiążą się z restrukturyzacją.
Przychodzimy z pomocą w przypadku wszelkich problemów przedsiębiorstw. Odpowiadamy za całą stronę prawną procesu restrukturyzacyjnego.
Analizujemy poszczególne dziedziny działalności spółki wskazując te, które generują obciążenie prawne i finansowe oraz nakreślamy program naprawczy i odpowiadamy za kontakt z wierzycielami.
Bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami, jak również prowadzimy procesy windykacyjne. Doradzamy przy procedurach zwolnień grupowych oraz zmianie formuły zatrudnienia pracowników. Zawsze szukamy efektywnego rozwiązania trudnych sytuacji.

Prawo gospodarcze

Nieuczciwa konkurencja i opłaty półkowe

Wielu przedsiębiorców przyjmuje nieuczciwe zasady gry rynkowej i chce osiągnąć sukces na skróty. Takie działania uderzają najczęściej w inne podmioty gospodarcze. Posiadamy doświadczenie w sprawach, ochrony znaku towarowego nieuprawnionym wykorzystywaniem materiałów wizerunkowych przez osoby trzecie.
Pomagamy przedsiębiorcom, których bezpośrednia konkurencja postępuje wbrew dobrym obyczajom. Pomagamy wtedy gdy inny przedsiębiorca wprowadzając potencjalnych klientów w błąd oznacza swoje przedsiębiorstwo, towar lub usługę w sposób wykorzystujący renomę pokrzywdzonego. Wspieramy przedsiębiorców również wówczas gdy zagrożona lub naruszona zostanie tajemnica przedsiębiorstwa i w każdej innej sytuacji gdy zostają naruszone zasady uczciwej konkurencji.

Dla swoich Klientów, dostawców produktów do sieci handlowych oferujemy wsparcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu pobranych przez sieci opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży tj. tzw. opłat półkowych.

Prawo gospodarcze

Masz sprawę?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio:

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt