Prawo rolne

Nasza oferta

Rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki naszego kraju. Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii adwokackich, które kompleksowo obsługują podmioty z branży rolniczej. Wspieramy zarówno indywidualne podmioty, jak i grupy producentów rolnych.

Wychodzimy naprzeciw zmianom legislacyjnym w zakresie prawa żywnościowego i sprawdzamy ich przestrzeganie w przedsiębiorstwach, jak również analizujemy pod kątem prawnym możliwość dopuszczenia żywności do obrotu.

Naszych klientów reprezentujemy we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz wspieramy podmioty gospodarcze przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Nieruchomości Rolnych. Reprezentujemy również naszych klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności za wady produktów rolnych i zwierząt. Ze względu na zmianę pokoleniową w gospodarstwach, dbamy o to, aby zabezpieczyć i w odpowiedni sposób przeprowadzić sprawy spadkowe obejmujące gospodarstwo rolne.

Przykładowe projekty zrealizowane przez kancelarię:

  • pomoc prawna w przeprowadzeniu transakcji nabycia nieruchomości rolnej w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
  • przeprowadzenie szkolenia dla wiodącej instytucji finansowej w przedmiocie aspektów prawnych finansowania krów mlecznych i
  • ustanowienia zastawu rejestrowego na stadzie zwierząt;
  • analiza możliwości przypisania klientowi dokonania sztucznego podziału gospodarstwa rolnego;
  • przygotowanie opinii w zakresie przedawnienia roszczeń dotyczących otrzymywanych dotacji bezpośrednich;
  • przygotowanie opinii w zakresie zasadności roszczeń zamawiającego wobec wytwórcy szpinaku na podstawie zawartej umowy kontraktacji;
  • analiza możliwości przyznania pomocy finansowej z powodu szkody w uprawach zaistniałej na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w trybie rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adwokat Michał Wyjatek

Kontakt bezpośredni:

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt

POBIERZ WNIOSEK
O ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Sprawdź działania pomocowe banków w związku z pandemią koronawirusa.
Dowiedz się więcej
close-link