Spory sądowe i odszkodowania

Nasza oferta

Klientom, którym nie udało się osiągnąć kompromisu z kontrahentem i tym, których interesy zostały naruszone niezgodnie z prawem, oferujemy wsparcie w procesie sądowym.

Wiemy, że każda sprawa jest inna. Szukamy rozwiązań prostych i skutecznych. W trakcie postępowania sądowego, które traktujemy jako ostateczność, jesteśmy profesjonalnymi pełnomocnikami dla naszych Klientów

Spory sądowe i odszkodowania

WYPADKI

Reprezentujemy Klientów w sprawach odszkodowawczych związanych z wypadkami samochodowymi, wypadkami przy pracy oraz wypadkami sportowymi.
Oceniamy zasadność roszczeń oraz oczekiwania Klientów co do wysokości roszczeń, negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych.

Spory sądowe i odszkodowania

WYWŁASZCZENIA

Reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości.
Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przejętych w związku z realizacjami inwestycji drogowych oraz pod inwestycje celu publicznego
Z pomocą współpracujących z kancelarią ekspertów oceniamy zgodność operatu szacunkowego ze stanem faktycznym i reprezentujemy Klientów w postępowaniu administracyjnym na wszystkich jego etapach w celu uzyskania jak najdalej idącej ochrony ekonomicznych interesów Klientów.

Spory sądowe i odszkodowania

REPRYWATYZACJA

Pomagamy naszym klientom w sprawach dotyczących nieruchomości wywłaszczonych w okresie PRL.
Prowadzimy postępowania o zwrot lub odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone, znacjonalizowane w oparciu o rozmaite podstawy prawne.
W zależności od sytuacji prawnej i faktycznej domagamy się w imieniu naszych klientów:
1. zwrotu nieruchomości w naturze – gdy nieruchomość nie została wykorzystana na cel na który ją przejęto lub wykorzystano ją na ten cel wyłącznie w części.
2. odszkodowania – gdy do pozbawienia własności doszło z naruszeniem obowiązujących w dacie wywłaszczenia przepisów, a brak jest możliwości uzyskania zwrotu nieruchomości z uwagi na jej zbycie osobom trzecim;

Spory sądowe i odszkodowania

BŁĘDY MEDYCZNE

Prowadzimy postępowania związane z nieprawidłowościami w zakresie leczenia pacjentów.
Dokonujemy, z pomocą współpracujących z kancelarią ekspertów w zakresie medycyny, oceny zgodności działania pracowników służby zdrowia ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
Reprezentujemy Klientów w negocjacjach ugodowych, w postępowaniach przed Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz w postępowaniach sądowych.
Pomagamy Klientom w sprawach dotyczących m. in.:
– niezdiagnozowania jednostki chorobowej;
– zakażeń szpitalnych
– wadliwie ustalonego zakresu zabiegu chirurgicznego;
– nieprawidłowości przy porodach;
– pozostawienia materiałów chirurgicznych w organizmie pacjentów;
– niewłaściwej opieki medycznej.

Spory sądowe i odszkodowania

Służebność przesyłu

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z przedsiębiorstwami przesyłowymi o ustanowienie służebności przesyłu, zarówno w zakresie urządzeń przesyłowych podziemnych jak i naziemnych.
Działamy kompleksowo, zaczynając od oględzin nieruchomości przeprowadzanych przez inżyniera z zakresu konstrukcji i oddziaływania urządzeń przesyłowych. Krok ten umożliwia wstępną wycenę wysokości dochodzonego roszczenia oraz warunki ustanowienia służebności przesyłu.
Dokonujemy wstępnej oceny stanu prawnego nieruchomości w zakresie urządzeń przesyłowych badając podstawę prawną ich umiejscowienia na gruncie Klienta.
Nasze usługi, poza ustanowieniem służebności przesyłu, obejmują m. in postępowanie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jak również postępowanie o wypłatę odszkodowania uzupełniającego od starosty.
Prowadzimy negocjacje z przedsiębiorstwami przesyłowymi w zakresie zawierania umów o ustanowienie służebności przesyłu.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt

POBIERZ WNIOSEK
O ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W ZWIĄZKU
Z KORONAWIRUSEM

Sprawdź działania pomocowe banków w związku z pandemią koronawirusa.
Dowiedz się więcej
close-link