Ochrona dóbr osobistych

Dobra osobiste i PR service

Dobre imię, cześć, godność i prywatność to te z dóbr osobistych, których naruszenie za pomocą medialnego przekazu wywołuje najdalej idące negatywne skutki.
Zdajemy sobie sprawę z siły rażenia mediów i robimy wszystko by skutki nieprawdziwych informacji i nieuzasadnionych medialnych ataków minimalizować. Wiemy jednak, że satysfakcja z sądowego wyroku często przychodzi za późno i nie eliminuje innych niż majątkowe skutków naruszenia dóbr osobistych.
Wychodząc z takiego założenia, dla naszych Klientów podjęliśmy współpracę z wyspecjalizowaną agencją PR , która równolegle z podejmowanymi przez kancelarię w imieniu klientów krokami prawnymi angażuje się w ochronę dobrego imienia naszych Klientów poza salą sądową.
Taka hybrydowość działania na rzecz naszych Klientów najpewniej zabezpiecza ich interesy. Członkowie zespołu Kancelarii uczestniczyli w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych osób pełniących funkcje publiczne oraz osób powszechnie znanych.

Wizerunek i PR service

Wizerunek firmy to jej fundament. Kiedy ktoś go narusza to zagraża jej stabilności.
Aby w pełni zabezpieczyć interesy naszych klientów z rynku B2B, prowadzimy sprawy, które mają na celu ochronę wizerunku. Nasza usługa nie ogranicza się jedynie do prowadzenia postępowań sądowych i niezwłocznego zabezpieczania roszczeń o ochronę dobra osobistego firmy Klienta, ale również dzięki współpracy z agencją PR obejmuje działania wykraczające poza salę sądową.
Jesteśmy przekonani, że szybka reakcja prawników i specjalistów od komunikacji publicznej najpewniej zabezpieczy stabilność Państwa firmy.

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt