Wojciech Zych

Student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Interesuje się przede wszystkim prawem własności intelektualnej (w tej materii przygotowuje pracę magisterską), prawem konkurencji oraz ochroną dóbr osobistych.

W kancelarii zajmuje się również sprawami z obszaru ochrony praw konsumentów. Uczestniczy w przygotowywaniu strategii postępowań dotyczących stosowania przez instytucje finansowe nieuczciwych praktyk rynkowych. Przygotowuje także projekty pism procesowych w postępowaniach dotyczących stosowania przez te podmioty niedozwolonych postanowień wzorców umownych.

Zna język angielski, biegle włada językiem francuskim (posiada certyfikat Ambasady Francuskiej “Matura dwujęzyczna”).

Poznaj nowe możiwości

Odpowiemy ASAP

Not readable? Change text. captcha txt